Indonesische Beelden

Wij hebben meerdere Indonesische beelden in onze collectie. In de Indonesische cultuur is het zeer gebruikelijk houten beelden te maken voor in en om het huis, daarnaast wordt er bij tempels vaak voor gekozen om stenen beelden te gebruiken, aangezien deze de tand des tijds wat  beter doorstaan. Zoals uit de voorgaande zin al blijkt worden deze beelden vaak in religieuze context gebruikt, en het zijn dan ook grotendeels voorstellingen van goden en nimfen uit Aziatische c.q. Indonesische mythen en sagen. /een goed voorbeeld om dit te illustreren is het Indonesische beeld van de hanuman uit onze collectie: dit is een beeld van de apengod Hanuman. Deze god komt uit het epische gedicht de Ramayana, waarin hij Rama vergezeld op een lange en moeilijke queeste. Het is van oorsprong niet ongebruikelijk hindoeïstische goden te vereren, en hieraan zijn dan ook veel indonesische beelden gewijd.

Door zijn rol als raadgever en beschermer in het epos van Rama is Hanuman een van de populairste hindoeïstische goden, die ook in deze functie om hulp gevraagd wordt door veel Indonesiërs.

Totstandkoming van Indonesische beelden

Indonesische beelden worden van oudsher allemaal volledig met de hand gemaakt. Hiervoor kwamen alleen de meest talentvolle dorpsbewoners (meesters in de kunst) in aanmerking. Vaak gingen geïnteresseerde jongeren jarenlang bij deze meesters in de leer, en mocht de afwerking van de beelden pas na een lang leertraject gedaan worden. Vandaar ook dat Indonesische beelden vaak zeer verfijnd zijn wat betreft hun afwerking en versiering.

Voordat met de bewerking van het hout überhaupt begonnen kon worden was er eerst een uitgebreide zoektocht naar het juiste materiaal, waarbij grote aandacht besteed werd aan soort en vorm.

Door een toenemende vraag vanuit het westen ontstonden er grote beeldhouwscholen waarin mettertijd steeds meer geproduceerd werd en men kan sinds de 70′er jaren marktkramen en warenhuizen vinden die gevuld zijn met deze vaak prachtige kunst, echter blijft de originele kunst van de meester en zijn beste leerling herkenbaar.